Tłumaczenie pedagogiczne

Kolejnym rodzajem tłumaczeń, są tłumaczenia pedagogiczne. Jak sama nazwa wskazuje, mają one związek z nauką, a dokładniej z procesem nauczania. Co ciekawe, tłumaczenia takie, mają na celu pomoc w nauce obcego języka.

Zazwyczaj wykorzystuje się ten proces, aby sprawdzić umiejętność rozumienia tekstu przez ucznia. Pomaga on również wzbogacić słownictwo i poznać struktury zdań, charakterystyczne dla danego języka. Tłumaczenia takie, odbywają się zazwyczaj w dwie strony. Nie polegają tylko na przełożeniu tekstu z języka obcego, na język ojczysty, ale również odwrotnie. Cechą charakterystyczną dla tego rodzaju tłumaczeń, jest zazwyczaj brak sensu całości tekstu. Partie takie, składają się raczej ze zdań wyrwanych z kontekstu i nie połączonych jednym tematem, w celu utrudnienia zadania.

Bardzo często tłumaczenia pedagogiczne odbywają się również, przy użyciu dwóch obcych języków. Dla osób, które w szybkim czasie chcą nauczyć się jednocześnie dwóch języków, to trudne, lecz zazwyczaj przynoszące nieocenione efekty, zadanie. Metodą, która na pierwszy rzut oka wydaje się bezsensowna, a w efekcie przynosi korzyści w nauce, jest tłumaczenie tej samej partii tekstu najpierw na język docelowy, a później z powrotem na język oryginalny. W takim przypadku, chodzi głównie o możliwość porównania tłumaczenia, które wykonaliśmy sami, z oryginałem i wychwycenie dzięki temu pewnych nieścisłości, które mogłaby zauważyć osoba sprawdzająca to tłumaczenie. Musi się to jednak odbywać w pewnym przedziale czasowym, aby wykonanie tego zadania, nie posiłkowało się naszą pamięcią, która nawet podświadomie, będzie starała się zapamiętać jak najwięcej konkretnych wyrażeń czy struktur. Aby tego uniknąć, wielu nauczycieli nie wspomina nawet o drugim etapie, mając wtedy pewność, że specjalne zapamiętywanie szczegółów, nie będzie miało miejsca.

Nauka wykorzystująca taki system, nie należy do najłatwiejszych i powiązana jest z ogromem żmudnej pracy. Dla wielu osób, postawionych przed takim wyzwaniem, zadanie to wydaje się wręcz nie do wykonania. Okazuje się jednak, iż metoda ta, przynosi niewymierne korzyści i jest w stanie w krótkim czasie, wyszkolić studentów na naprawdę wysoki poziom.