Tłumaczenia symultaniczne

Kolejnym rodzajem tłumaczeń, jednak w swojej nazwie bardziej skomplikowanym, niż tłumaczenia pisemne, jest pojęcie tłumaczeń symultanicznych. Jest to nazwa, z którą rzadko spotykamy się w codziennym życiu. Warto jednak wiedzieć, czy z tłumaczeniami tego rodzaju, faktycznie nieczęsto mamy do czynienia.

Dla osób, które znają znaczenie słowa symultanizm, wytłumaczenie to może wydawać się trochę prostsze. Dla tych, którzy do tej pory go nie znali, mamy wytłumaczenie. Symultanizm, to pojęcie wywodzące się z łaciny, a dokładnie od łacińskiego słowa simultaneus, które oznacza dokładnie „jednoczesny”. Jak jednak słowo „jednoczesny”, ma się do rodzajów tłumaczeń? Nie chodzi tutaj, o jednoczesne tłumaczenie większej ilości tekstów, lub tłumaczenie tego samego tekstu, jednocześnie na różne języki. Określenie „symultaniczne”, w tym przypadku, oznacza jednoczesne słuchanie, tłumaczenie i przekazywanie treści w tym samym czasie. Tłumaczenie takiego typu, uważane jest za jedno z najtrudniejszych. Wymaga skupienia w wielu dziedzinach jednocześnie, ponieważ jest prowadzone na bieżąco. Tłumacz taki, nie ma czasu na zastanowienie się nad dokładnym sensem wypowiedzi, ani na szukanie odpowiedniego określenia. Musi jednocześnie zapamiętywać dokładną wypowiedź, którą tłumaczy i bezbłędnie, na gorąco, przekazywać ją w innym języku. Osoby specjalizujące się w tego rodzaju tłumaczeniach, muszą charakteryzować się nie tylko ogromną znajomością języka, ale również orientować się w temacie i kontekście wypowiedzi, jednocześnie nie denerwując się szybkim tempem. Tłumacze tego typu są jednak odpowiednio nagradzani za warunki i pracę, którą wykonują.

Tłumaczenia takie, wykorzystuje się podczas krótkich wypowiedzi, na przykład w programach informacyjnych. Bardzo często, tłumacze zmuszeni są jednocześnie skracać wypowiedź i wyłapywać z sekwencji zdań, najważniejsze elementy. Dosłowne i dokładne tłumaczenie symultaniczne wydaje się, niestety niemożliwe. Chyba każdy z nas, zdaje sobie sprawę, jak trudną rzeczą, musi być jednoczesne słuchanie i mówienie, w dwóch różnych językach. Najlepsi tłumacze w tej specjalizacji, odpowiedzialni są czasem nawet za kilkugodzinny przekład uroczystości czy gali, dla odbiorców radiowych czy telewizyjnych. Zawrotne tempo i odpowiedzialność, nie są przeznaczone dla każdego.