Tłumaczenia pisemne

Jak już wcześniej zostało wspomniane, tłumaczenia i przekłady, wcale nie są prostą sprawą, nawet dla osób wykwalifikowanych, do ich tworzenia. Na drodze rozwoju tej dziedziny, powstał również podział rodzajów tłumaczeń, a poszczególni tłumacze, zaczynają dzielić się na wybrane specjalizacje.

Najczęściej, rodzaje tłumaczeń, dzieli się ze względu na rodzaj źródła, ale i również na rodzaj nośnika wykorzystywanej informacji. Najbardziej rozpowszechnionym typem tłumaczeń, są tłumaczenia pisemne.

Wyjaśnienie pojęcia tłumaczeń pisemnych, wydaje się dość łatwą sprawą. Jest to przetłumaczenie, ale również odpowiednia interpretacja, tekstu zapisanego w języku oryginalnym, na tekst w języku docelowym. Ważną rzeczą w tym przypadku jest fakt, iż tłumaczenia takie, nie polegają tylko i wyłącznie na dokładnym przełożeniu językowym, ale również na odpowiedniej interpretacji. Dlatego właśnie nie każdy, jest w stanie taką pracę wykonać. Bardzo często, dosłowne przetłumaczenie językowe, nie miałoby sensu w gotowym tekście, ze względu na różne, oryginalne zwroty, nie posiadające swojego odpowiednika w innych językach. Jest to właśnie bariera dla różnego rodzaju programów komputerowych. Większość z nich, jest zaprogramowana w sposób wykorzystujący tylko bazę słowników. Niemożliwym, jak na razie, wydaje się więc wyeliminowanie błędów, popełnianych przez takie programy, ponieważ sama znajomość języka, nie wystarczy do prawidłowego przetłumaczenia tekstu. Ważnym aspektem, jest również znajomość idiomów, specyficznych wyrażeń i powiedzeń, ale również kultury języka źródłowego, w celu jak najlepszego zrozumienia zamierzeń, umieszczonych w danym tekście.

Z działu tłumaczeń pisemnych, wyróżnić możemy pewne podgrupy. Najczęściej jednak, tłumaczenia pisemne, w ogólnym znaczeniu, odnoszą się do literackich dzieł sztuki, czy różnego rodzaju publikacji, w tym książek, które bardzo często posiadają charakterystyczne dla danego kraju, czy autora, zwroty i tematy. Właśnie dlatego, pracę taką, wykonywać mogą tylko specjalnie przygotowani i wykształceni ludzie, specjalizujący się w danym temacie.