Tłumaczenia literackie

Tłumaczenia literackie, jak sama nazwa wskazuje, odnoszą się do tłumaczeń tekstów literackich, czyli różnego rodzaju powieści, wierszy, a nawet sztuk teatralnych. Jest podstawowa różnica, między tłumaczeniem tekstów użytkowych, a tłumaczeniem literackim. Wielokrotnie przekłady literackie, uważane są za najtrudniejszą formę tłumaczeń, ponieważ wymagają od tłumacza doskonałej znajomości języka, ale również ogromnej wiedzy z zakresu poezji. Tłumacze tacy, muszą być pewnego rodzaju poetami, ponieważ muszą przekazać treść oryginalną, próbując zrobić to jak najdokładniej, w tym samym czasie zachowując odpowiednią formę, mającą styl i sens w języku docelowym.

Tłumaczenia literackie, są oddzielną dziedziną, niejednokrotnie określaną nawet, mianem sztuki. Tylko wybitne jednostki, posiadające talent, są w stanie podjąć się takiej pracy, chociaż dla wielu tłumaczy tego typu, zajęcie to jest bardziej pasją, niż zawodem. Ich praca jest również wyjątkowo doceniana, ponieważ istnieją specjalne nagrody, przyznawane dla najlepszych tłumaczeń literackich. Do tłumaczeń tego typu, zalicza się jednak nie tylko poezję, ale również teksty śpiewane. Nie mówimy tutaj jednak o muzyce komercyjnej, ponieważ taka, nie jest zadaniem trudnym i praktycznie każdy, kto w jakimś stopniu zna język obcy, przy pomocy różnych programów, jest w stanie taki tekst przełożyć. Zawodowi tłumacze, zajmują się zazwyczaj dziedziną tekstów starych, zabytkowych, lub użytkowych, takich jak hymny kościelne, a nawet państwowe. Ogromnym wyzwaniem jest forma, jaką uzyskać musi tłumacz, pozostając przy tym jak najbardziej wierny oryginałowi. Treść, nie tylko musi zgadzać się ze źródłem, ale również po przełożeniu jej na język docelowy, musi zgadzać się formą, aby poszczególne sylaby odpowiadały nutom. Bardzo trudno w tłumaczeniach takich, utrzymać naturalność, sens i rytmikę, w tym samym czasie.

Przekład literacki, jest pojęciem, które można rozumieć dwuznacznie, ponieważ pojęcie to, odnosi się do procesu tłumaczenia, ale również nazwą tą, można posługiwać się, mówiąc o gotowym dziele, które przełożone zostało na jakiś język, z tekstu oryginalnego. Przekłady literackie, bardzo często określa się również mianem rekonstrukcji, ponieważ dosłowne tłumaczenie, zazwyczaj nie miałoby sensu.