Tłumaczenie czyli przekład

Każdy z nas, w swoim życiu, ma do czynienia z tekstami różnego rodzaju. Ilość możliwości i rodzajów tekstów, nie zawsze jednak była tak szeroka, jak w dzisiejszych czasach. Wyobraźmy sobie bowiem, że wszystkie teksty, informacje i wiadomości, kończą się na granicach naszego kraju. Wydaje się być to niemożliwym? Owszem, dzisiaj trudno wyobrazić sobie taką sytuację. Mogłaby mieć ona miejsce, gdyby nasza cywilizacja, nie dążyła do otwarcia się na granice i wybieganie poza nasze narodowości. Czynnikiem i działem nauki, który miał niebagatelny wpływ na możliwość czerpania tekstowych źródeł z innych krajów, były nie tylko pierwsze próby nauki obcych języków, ale przede wszystkim, udostępnienie tych tekstów, w językach rodzimych, dla całej gamy odbiorców. Mówiąc krócej – tłumaczenia, czyli przekłady, to swoistego rodzaju wynalazek ludzkości, który niewyobrażalnie zmienił charakter naszego świata.

W dzisiejszych czasach, znajomość języków obcych, to podstawa. Na rynku pracy, jest się praktycznie zdyskwalifikowanym na starcie, jeśli nie posiadamy takiej umiejętności. Mimo, iż podstawowa znajomość języka znacznie ułatwia życie, nie jesteśmy w stanie korzystać z dobrodziejstw tej zdolności tak, jak byśmy chcieli. Nie jest łatwym zadaniem samemu przetłumaczyć sobie książkę czy dokument, dlatego coraz bardziej rozpowszechnionym zawodem, staje się profesja tłumacza.

Tłumaczenie, czyli inaczej mówiąc, przekład, to przetwarzanie tekstu źródłowego (lub wypowiedzi ustnej i innych rodzajów nośników informacji) na język docelowy, czyli taki, w jakim publikacja ta, w etapie końcowym, ma się pojawić.

Terminu „przekaz”, używa się zazwyczaj, mając na myśli przełożenie tekstów artystycznych, z ich formy pierwotnej, na języki narodowe. Jest to dość jasne połączenie, ponieważ informacje i treści, dzięki temu, dosłownie przekazywane są do ogólnego dostępu. Jeśli jednak chodzi o słowo „tłumaczenie”, ma ono już szersze zastosowanie i bez problemu można użyć go, do różnego rodzaju przetworzeń tekstu, włączając w to tłumaczenia pojedynczych fraz, czy nawet tekstów piosenek.

W dzisiejszych czasach, nawet we własnym domu, mamy możliwość błyskawicznego przetłumaczenia krótkich partii tekstu, na wybrany język, nawet taki jak fiński czy hebrajski. Nie poleca się jednak komputerowego tłumaczenia większych partii tekstów, ponieważ, mimo ciągłych ulepszeń, programy takie, nie są w stanie bezbłędnie przetłumaczyć tekstu, nie znając często sensu wypowiedzi.