Problemy dla tłumacza

Jednym z nieodłącznych elementów pracy tłumacza i całego procesu tłumaczenia, są problemy wynikające z różnych źródeł. Bardzo ciekawą sprawą jest określenie, co może sprawiać największe trudności, podczas wykonywania tego rodzaju pracy. Jeśli was również to interesuje – zapraszamy do lektury!

Jak już wcześniej byliśmy w stanie udowodnić, praca tłumacza, może być niejednokrotnie stresująca i poza umiejętnością znajomości języka, potrzebny jest również szereg innych zdolności, bez których praca ta, byłaby niemożliwa. Jednym z rodzajów mniej stresujących tłumaczeń, są tłumaczenia pisemne. Mniej stresujące, ale na pewno wcale nie łatwiejsze. Dlaczego? Ponieważ tłumacz musi uporać się z szeregiem problemów i zagadek, które staną na jego drodze.

Jednym z najczęściej wymienianych problemów przez tłumaczy, są problemy związane z tekstem źródłowym. Podstawowym problemem, który może pojawić się na samym wstępie, jest nieczytelność tekstów. Mowa tutaj zarówno o nieestetycznym charakterze pisma, jak i o błędach ortograficznych i stylistycznych, czy złej jakości druku. Bardzo często zdarza się również, iż teksty są niedokończone. Mowa tutaj nawet o zabytkowych zapiskach, czekających na rozszyfrowanie. Problemem jest wtedy trudność w określeniu sensu wypowiedzi, w odniesieniu do całości, co może spowodować problem z doborem odpowiedniego słownictwa. Bardzo często zdarza się jednak, że nawet teksty dokończone, są napisane w sposób dwuznaczny, co znacznie utrudnia pracę tłumaczowi. Bardzo często, teksty takie są również niekompletne. Brakuje w nich elementów, takich jak, na przykład, pojedynczych fotografie. Bardzo często tłumaczone teksty, są już przekładami wcześniejszych oryginałów, lub posiadają takie elementy. Niestety, to okazuje się również problemem nie do obejścia, ponieważ użyte w tekście oryginały, są czasami niedostępne, lub trudno określić ich pochodzenie, a już tym bardziej, niemożliwą rzeczą, staje się ich zdobycie. Istnieje również szereg problemów połączonych stricte z językiem oryginału. Bardzo często zostały w nich użyte dialekty i wyrażenia, które nie posiadają swoich odpowiedników w językach docelowych. Niemożliwym wtedy, zdaje się przekazanie myśli w sposób, jaki życzyłby sobie tego autor.

To nie koniec problemów, z jakimi zmierzyć się musi tłumacz, podczas swojej pracy, jednak ciągłe kształcenie w tym zawodzie, daje szansę na obejście tych ograniczeń.